PDA

Виж пълната версия : Пазарни настроения от БенчМаркMateev
17.01.2020, 11:50
Отварям тази тема за публикуване в нея на Пазарните настроения на трейдерите съгласно техните отворени позиции и отложени ордери в търговския сървър на БенчМарк Финанс. Оригинала на тези анализи можете да намерите на този линк:

https://www.benchmark.bg/sentiments.php?utm_source=email&utm_medium=analysis&utm_campaign=idea

Диаграмата на пазарните настроения от линка по-горе показва в реално време как са разпределени покупките и продажбите на клиентите на БенчМарк при някои основни инструменти в платформата MetaTrader. Съотношението между покупки и продажби е измерител на мнението на трейдърите за това, дали даден финансов инструмент по-скоро ще поскъпне или ще поевтинее.

Отворени позиции
Процентното разпределение на отворените позиции в диаграмата е на база на настроението на всеки клиент по отделно. Зеленият бар показва процента на клиентите, които са купили съответния финансов инструмент, а червеният – процента на клиентите, които са го продали.

Чакащи поръчки
Процентното разпределение на чакащите поръчки в диаграмата е на база на настроението на всеки клиент по отделно. Зеленият бар показва процента на клиентите, които имат чакащи поръчки за покупка на съответния финансов инструмент, а червеният – процента на клиентите, които имат чакащи поръчки за продажба.

Общо предупреждение от Бенчмарк, важащо за информацията в тази тема
БенчМарк не носи отговорност за точността, надеждността или резултатите от търговията, получени въз основа на информацията в пазарните настроения. Представената в тези пазарни настроения информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия от името на БенчМарк или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.

Забележка
Тъй като пазарните настроения на трейдерите се променят непрекъснато, най-добре е винаги да ги гледате от сайта на БенчМарк на посочения по-горе линк. В тази тема обаче периодично ще правим снимки от сайта на Бенчмарк, за да може да проследяваме в исторически план как са се променяли във времето тези пазарни настроения.

Mateev
17.01.2020, 11:56
ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ към 17.01.2020 11:50

10311

Mateev
17.01.2020, 11:59
ЧАКАЩИ ПОРЪЧКИ към 17.01.2020 12:00

10312